Företagsanpassade kurser och utbildning

Om ni är mera än 9 deltagare från samma företag, så kan ni kontakta os för en företagsanpassad utbildning.

Vi kan erbjuda rabatterade kostnader och utbidningen kan genomföras i era egna lokaler.

Intresseanmälan

802
812